Resursi

Multfilma - Sveicam vecāku pasaulē!


Programma "Lielās dzīves skola"

Informācija par programmu “Lielās dzīves skola”. Vairāk par programmu: http://www.dzimba.lv/lv/pieaugusajiem/liela-dzives-skola/

Par drošību attiecībās

Džimba.lv

Mājas lapa par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem – pieaugušiem, vienaudžiem, svešiniekiem un pazīstamiem cilvēkiem. Mājas lapā ir trīs sadaļas – vecākiem, bērniem un profesionāļiem. Bērni interaktīvā veidā ar spēļu palīdzību var apgūt drošības noteikumus, skolotāji var ne tikai iegūt vērtīgu informāciju, bet arī lejupielādēt metodisko materiālu „Džimbas drošības stundiņas” vadīšanai klasē. www.dzimba.lv – mājas lapa

Video "Izstāsti kādam, kam Tu uzticies!"

Video par bērnu seksuālu izmantošanu "Izstāsti kādam, kam Tu uzticies!"

Kampaņas "Esmu mazs - saudzē mani" video

Kā audzināt bērnu bez pēriena?

Multfilma - Kā uzaudzināt bērnu bez pēriena?

Pieaugušo loma

Vecāku un pieaugušo loma bērna dzīvē.

Video “Kiko un roka”

Video “Kiko un roka” par biksīšu likumu, lai pasargātu bērnus no seksuālas vardarbības.

Video "Homo Tabletis"

Video par ekrānierīču lietošanas kaitīgumu maziem bērniem.

Kā audzināt bērnu bez pēriena?

Animācijas filmiņa par to, kā vecāki var izvairīties no fiziska soda izmantošanas bērna audzināšanā.

esmu mazs, saudzē mani

Īss video par nesaudzīgas attieksmes pret bērnu sekām.


Līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programma (REC)


Šī e-platforma sagatavota ar Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības (Rights, Equality and Citizenship, REC 2014-2020) programmas finansiālu atbalstu projekta “No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību” ( “From policy to reality - shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children”) ietvaros, projekta numurs JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175. Mācību e-platformas saturs ir nodibinājuma “Centrs Dardedze” atbildība un nevar tikt uzskatīts par Eiropas Komisijas uzskatu atspoguļojumu.