Par mums

Nodibinājums “Centrs Dardedze” ir dibināts 2001. gadā. Organizācija kopš tā laika ir izaugusi par nozīmīgu kompetences centru bērnu tiesību aizsardzībā, strādājot ne vien ar vardarbības sekām, bet arī cēloņiem.

Kas mēs esam

“Centrs Dardedze” ir dibināts 2001. gadā. organizācija kopš tā laika ir izaugusi par nozīmīgu kompetences centru bērnu aizsardzībā, strādājot ne vien ar vardarbības sekām, bet arī cēloņiem. Organizācijas komandā strādā psihologi, sociālie darbinieki un citi profesionāļi, kuri:

  • palīdz bērniem, kuri ir cietuši no seksuālas, fiziskas, emocionālas vardarbības vai novārtā pamešanas;
  • apmāca bērnus, vecākus un speciālistus, lai vardarbība nenotiktu;
  • pakāpeniski maina sabiedrības viedokli, veicot pētījumus un informatīvas kampaņas.

Ko mēs piedāvājam

Ikdienā centrā nodrošinām psihologu konsultācijas bērniem un vecākiem, apmācības vecākiem par bērnu audzināšanu, atbalsta grupas sociālā riska vecākiem, Džimbas drošības programmu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, programmu “Drosme draudzēties” vienaudžu savstarpējās vardarbības novēršanai skolās, kā arī veidojam un vadam apmācības pedagogiem, psihologiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem profesionāļiem par vardarbības atpazīšanu un novēršanu.

"Centrs Dardedze" ievēro un aicina ievērot trīs pamatprincipus:

  • Ikvienam bērnam ir tiesības dzīvot drošībā.
  • Ikvienam sabiedrības pārstāvim ir pienākums un atbildība preventīvi, proaktīvi un līdzatbildīgi rīkoties, lai novērstu vardarbību pret bērniem.
  • Kad tiek pieņemti lēmumi par bērna dzīvi, nepieciešams veicināt bērna līdzdalību lēmumu pieņemšanā, uzklausot un ņemot vērā viņa domas.

Mēs ticam, ka vardarbība ir novēršama, un mēs katrs varam ko darīt, lai bērni varētu dzīvot drošā pasaulē!

Par projektu

E-platforma tapusi projekta “No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību”, (“From policy to reality - shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children”) projekta numurs JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175) ietvaros.

Projekta ietvaros veikts pētījums par miesas sodu praksi, notikušas ekspertu padomes tikšanās, apmācības bērnudārzos, konference vecākiem un profesionāļiem, sociāla kampaņa par attieksmes maiņu no miesas sodiem uz pozitīvu disciplinēšanu.

Projekta partneri: Centrs Dardedze (Latvija), Empowering Children Foundation (Polija), Brave Phone (Horvātija) Īstenošanas laiks: 2016. gada 1.novembris - 2018. gada 31. oktobris. Vairāk informācijas meklējiet šeit.

Līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programma (REC).

Šī e-platforma sagatavota ar Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības (Rights, Equality and Citizenship, REC 2014-2020) programmas finansiālu atbalstu projekta “No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību” ( “From policy to reality - shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children”) ietvaros, projekta numurs JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175. Mācību e-platformas saturs ir nodibinājuma “Centrs Dardedze” atbildība un nevar tikt uzskatīts par Eiropas Komisijas uzskatu atspoguļojumu.

Kontakti


Nodibinājums "Centrs Dardedze"
Cieceres iela 3a, Rīga, LV - 1002
67600685, 29556680

info@centrsdardedze.lv

www.centrsdardedze.lv


Līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programma (REC)


Šī e-platforma sagatavota ar Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības (Rights, Equality and Citizenship, REC 2014-2020) programmas finansiālu atbalstu projekta “No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību” ( “From policy to reality - shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children”) ietvaros, projekta numurs JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175. Mācību e-platformas saturs ir nodibinājuma “Centrs Dardedze” atbildība un nevar tikt uzskatīts par Eiropas Komisijas uzskatu atspoguļojumu.