PAR DROŠU BĒRNĪBU!

"DrošaBērnība.lv" ir organizācijas "Centrs Dardedze" veidota zināšanu platforma pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem.
Šī platforma palīdzēs veidot atbalstošu un cieņpilnu vidi bērna attīstībai.

Augam kopā ar bērnu!


Līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programma (REC)


Šī e-platforma sagatavota ar Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības (Rights, Equality and Citizenship, REC 2014-2020) programmas finansiālu atbalstu projekta “No teorijas uz realitāti – attieksmes un prakses maiņa no miesas sodiem uz bērnu aizsardzību” ( “From policy to reality - shifting attitudes and practices from corporal punishment to safeguarding children”) ietvaros, projekta numurs JUST/2015/RDAP/AG/CORP/9175. Mācību e-platformas saturs ir nodibinājuma “Centrs Dardedze” atbildība un nevar tikt uzskatīts par Eiropas Komisijas uzskatu atspoguļojumu.