Resursi

Multfilma - Sveicam vecāku pasaulē!


Vai strīdēties ar bērniem?

Programma "Lielās dzīves skola"

Informācija par programmu “Lielās dzīves skola”. Vairāk par programmu: http://www.dzimba.lv/lv/pieaugusajiem/liela-dzives-skola/

Par drošību attiecībās

Džimba.lv

Mājas lapa par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem – pieaugušiem, vienaudžiem, svešiniekiem un pazīstamiem cilvēkiem. Mājas lapā ir trīs sadaļas – vecākiem, bērniem un profesionāļiem. Bērni interaktīvā veidā ar spēļu palīdzību var apgūt drošības noteikumus, skolotāji var ne tikai iegūt vērtīgu informāciju, bet arī lejupielādēt metodisko materiālu „Džimbas drošības stundiņas” vadīšanai klasē. www.dzimba.lv – mājas lapa

Droši bērni nedrošā pasaulē

Bērns neklausa?

Brošūra par bērnu pozitīvu disciplinēšanu.

Brosura Berns neklausa.pdf

Video "Izstāsti kādam, kam Tu uzticies!"

Video par bērnu seksuālu izmantošanu "Izstāsti kādam, kam Tu uzticies!"

Kampaņas "Esmu mazs - saudzē mani" video

Kā audzināt bērnu bez pēriena?

Multfilma - Kā uzaudzināt bērnu bez pēriena?

Pieaugušo loma

Vecāku un pieaugušo loma bērna dzīvē.

Video “Kiko un roka”

Video “Kiko un roka” par biksīšu likumu, lai pasargātu bērnus no seksuālas vardarbības.

Video "Homo Tabletis"

Video par ekrānierīču lietošanas kaitīgumu maziem bērniem.

Kā audzināt bērnu bez pēriena?

Animācijas filmiņa par to, kā vecāki var izvairīties no fiziska soda izmantošanas bērna audzināšanā.

esmu mazs, saudzē mani

Īss video par nesaudzīgas attieksmes pret bērnu sekām.