PAR DROŠU BĒRNĪBU!

"DrošaBērnība.lv" ir organizācijas "Centrs Dardedze" veidota zināšanu platforma pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un darbiniekiem.
Šī platforma palīdzēs veidot atbalstošu un cieņpilnu vidi bērna attīstībai.

Augam kopā ar bērnu!