Kā ar kolēģiem un vecākiem runāt par bērna audzināšanu

Esi sveicināts desmitajā modulī!
Šeit Tu atradīsi:

Praktiskas nodarbības plānu

Vizuālas kartītes, ko izmantot nodarbībās

Šajā modulī ir četras praktiskas nodarbības jautājumu, kas saistīti ar bērna audzināšanu, pārrunāšanai.

— Kad jautājumi pārrunāti darbinieku vidū, tos noteikti apspriediet arī ar vecākiem. Tas dod iespēju bērnu audzināšanā nodrošināt konsekvenci (visiem pieaugušajiem, kas iesaistīti bērnu audzināšanā, ir vienota izpratne).
— Šīs nav lekcijas, bet gan diskusijas, kuras ir svarīgi ik pa laikam aktualizēt, jo mainās ne vien darbinieki, bet arī bērni un ģimenes.
— Iesakām šīs diskusijas darbinieku starpā veidot pusdienu pārtraukumos. Svarīgi, ka šajās diskusijās pārmaiņus piedalās visi darbinieki.

Sagatavošanas darbi pirms diskusijas ar kolēģiem


— Izlasiet nodarbības teorētisko pamatojumu un apdomājiet jautājumus.
— Informējiet darbiniekus par nodarbības tēmu.
— Izdrukājiet kartītes.
— Atvēliet diskusijai ne mazāk kā vienu stundu laika.
— Iekārtojiet telpu, kur netraucēti var diskutēt.
— Radiet patīkamu, uzticības pilnu gaisotni.
Lejupielādē nodarbību materiālus:

— Nodarbību saturs un plāns

1. nodarbība

2. nodarbība

3. nodarbība

4. nodarbība

Katrai nodarbībai ir vizuālais materiāls – kartītes ar īsu informāciju. Klikšķini šeit, lai lejupielādētu kartītes izdrukai.

Labu veiksmi!